درجه باد کارگاهی روغنی از دو لوله تشکیل شده است که یکی از آنها حاوی روغن است و دیگری به شیر باد لاستیک وصل می شود. هنگامی که باد وارد لاستیک می شود، روغن در لوله حاوی روغن حرکت می کند. مقدار حرکت روغن با فشار باد لاستیک رابطه مستقیم دارد. به این ترتیب، با اندازه گیری مقدار حرکت روغن می توان فشار باد لاستیک را تعیین کرد.

درجه باد کارگاهی روغنی دارای مزایای متعددی از جمله دقت بالا، عمر طولانی و قیمت مناسب است. این نوع درجه باد معمولاً برای اندازه گیری فشار باد لاستیک های کامیون، اتوبوس و سایر وسایل نقلیه تجاری که نیاز به دقت بالایی در اندازه گیری فشار باد دارند، استفاده می شود.

مشخصات درجه باد کارگاهی روغنی

  • قابلیت تنظیم باد تا: این مشخصه نشان می دهد که درجه باد می تواند فشار باد تا چه مقدار را اندازه گیری کند.
  • نوع:درجه باد کارگاهی می تواند از انواع مکانیکی، دیجیتال یا روغنی باشد.
  • بدنه: بدنه درجه باد معمولاً از فلز یا پلاستیک ساخته می شود.
  • طول شیلنگ: طول شیلنگ درجه باد می تواند متفاوت باشد.
  • مقیاس فشار باد: مقیاس فشار باد درجه باد باید خوانا و واضح باشد.

نحوه استفاده از درجه باد کارگاهی روغنی

برای استفاده از درجه باد کارگاهی روغنی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. درجه باد را در محل مناسب قرار دهید.
2. شیلنگ درجه باد را به شیر باد لاستیک وصل کنید.
3. با استفاده از پیچ تنظیم، مقدار روغن در لوله حاوی روغن را تنظیم کنید.
4. کلید استارت را فشار دهید.
5. مقدار حرکت روغن را مشاهده کنید.

مزایای درجه باد کارگاهی روغنی

دقت بالا
عمر طولانی
قیمت مناسب

 

محصولات مرتبط